Historia

Opracowana przez:

Mindrolling Dzietsün Khandro Rinpocze i Mindrolling Dzietsün Decien Paldrön

Wprowadzenie

Z przyjemnością przedstawiamy wam krótkie wprowadzenie do historii rodziny Mindrolling. Linia przekazu Mindrolling jest bardzo rozległa i historycznie ważna oraz jest powiązana z tak wieloma aspektami buddyzmu tybetańskiego i innymi liniami, że zapisując jej historię, jednocześnie musielibyśmy opisać historię wielu innych rodowych linii i praktyk oraz wielkich klanów Tybetu. To sprawiłoby, że praca nad przygotowaniem szczegółowej historii linii Mindrolling przekształciłaby się w bardzo długi projekt wymagający znacznie większego wysiłku, czasu oraz poszukiwań. Dlatego też, w tym momencie, przekazujemy wam krótkie i zwięzłe informacje na temat historii i biografii głównych członków rodziny Mindrolling, którzy odegrali kluczową rolę w zachowaniu i szerzeniu cennej nauki Dharmy, a w szczególności przekazu linii Mindrolling. 

Rodzina Mindrolling zawsze kontynuowała tradycję działania bez rozgłosu. Unikając wszelkich przejawów przepychu i okazałych pokazów, starała się pozostać głęboko zakorzeniona, rzetelnie połączona z różnymi drogami, którymi można służyć Dharmie. Historia rodziny była głównie dokumentowana poprzez tradycję ustną, jednak rodzinnemu szambelanowi powierzono prowadzenie i rejestrowanie jej historii. W pierwszym dniu Tybetańskiego Nowego Roku (Losar), w głównej świątyni, w obecności wspólnoty monastycznej oraz świeckiej sangi, szambelan publicznie recytował całą historię. 

Jednym z powodów tak nielicznie spisanych historii rodzinnych była tradycja przekazu ustnego, która upadła wraz z inwazją chińskiej armii na Tybet, w wyniku której wielu starszych mnichów i zarządców zginęło lub zmarło w więzieniu. Niemniej jednak rodzina Mindrolling jest znana w całym świecie buddyzmu tybetańskiego i jest traktowana przez wszystkich z wielkim szacunkiem i miłością. Ogromny wkład Mindrolling w historię Dharmy jest stale wspominany przez wielkich mistrzów przeszłości, takich jak Dalaj Lamowie, Karmapowie, Dziamjang Khjentse Łangpo, Dziamgön Kongtrul Lodrö Thaje, Secien Kongtrul, Dziamjang Khyentse Czökji Lodrö, Dudziom Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpocze i wielu innych wielkich mistrzów wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego. 

Pomimo napiętego harmonogramu i innych obowiązków podczas podróży, Mindrolling Dzietsyn Khandro Rinpocze i Dzietsyn Decien Paldrön, będące 12-tym pokoleniem bezpośrednich potomków tej linii począwszy od Czögjal Rigzin Terdag Lingpy, nadzorowały opracowanie tej krótkiej wersji historii ich rodziny przygotowanej dla studiujących linię Mindrolling na zachodzie oraz innych zainteresowanych. Mamy nadzieję, że ten krótki dokument oparty na zebranych pisemnych historiach oraz anegdotach przekazanych przez ich głównego nauczyciela i ojca, 11-ego Kjabdzie Mindrolling Triciena oraz innych nauczycieli, będzie pomocny w bliższym poznaniu tej bardzo cennej linii przekazu.

Office of Practice and Study Mindrolling Lotus Garden Retreat Center June 2008

Historia Linii Mindrolling: część I

Pochodzenie linii przekazu Mindrolling

Klasztor Mindrolling w dolinie Draczi w Tybecie, pierwszy raz pobudowany w 1676 roku.
Klasztor Mindrolling w Dolinie Draczi w Tybecie, wybudowany w 1676 roku

Linia przekazu Mindrolling, jaką znamy dzisiaj, wywodzi się historycznie od tybetańskiej linii Njö. Mówi się, że linia przekazu Mindrolling jest podwójna. Jedna z tych linii jest rejestrowana od momentu założenia klasztoru Mindrolling w Draczi (niedaleko Lhasy), skąd wywodzi się jej nazwa rodzinna linia przekazu Mindrolling. W rzeczywistości jednak jest ona o wiele starsza i pochodzi z okresu na długo jeszcze przed założeniem klasztoru Mindrolling. Pierwotna rodzinna linia przekazu znana była jako linia Njö, często określana jako Chwalebna Linia Njö, która w późniejszym okresie została  nazwana linią Mindrolling. Wszyscy członkowie rodzinnej linii przekazu Mindrolling są zatem również potomkami linii przekazu Njö.

Zanim klasztor Mindrolling został założony w Draczi, rodzinna linia przekazu Njö miała swoją siedzibę w Dargye Czöling w Dranang powołaną przez Tsele Natsog Rangdrola, emanację Tertöna Ratna Lingpy. Następnie siedzibę objął Tenzin Drakpa, emanacja Tertöna Pema Lingpy, a kolejnie Njö Khedrub Dongag Tenzin, który był emanacją Tsele Natsog Rangdrola oraz był jednym z czołowych mistrzów tamtych czasów. Następnie sukcesję w Dargye Czoling objął syn Khedrub Dongag Tenzina, Sangdag Thrinle Lhundrub, który był emanacją Nub Sandzie Jeszie. Aż wreszcie urodził się Król Doktryny, Rigzin Terdag Lingpa, jako syn Sangdag Thrinle Lhundruba.

Njö Dziaczung Karpo, założyciel klanu  Njö

Jest powiedziane, że powodem studiowania historii linii nie jest strzeżenie kasty i pochodzenia jak czynili to Bramini, ale celem jest zgromadzenie ogromnych zasług poprzez studiowanie życia wielkich mistrzów oraz inspirację ich działalnością.

Pochodzenie linii przekazu Njö sięga bardzo odległych czasów, zanim jeszcze nauki buddyjskie rozprzestrzeniły się w Tybecie. Ponoć w czasach, gdy tylko Tybet został zasiedlony, pewnego świtu na górze Jomo Kharag w Tsang, ludzie ujrzeli przystojnego, młodego mężczyznę w bieli. Posiadając wszystkie cechy bóstwa (dewy), promieniował światłem i spokojem. Nikt go nie znał, ani nie widział wcześniej, nikt nie rozumiał jego języka, ale z powodu jego promienności i cudownego wyglądu, poniesiono go na ramionach i oddano mu cześć jako niebiańskiej istocie. 

Ludzie nazwali go Dziaczung Karpo lub Biały Garuda ze względu na jego majestatyczne piękno oraz na fakt, że zstąpił na ziemię. Pochodził z królestwa dewów, ale bliski kontakt z ludźmi, którzy zafascynowani bóstwem stale ciasno je otaczali, spowodował, że syn dewów (devaputra)  został skażony przez ludzki mi grib lub drib i nie mógł wrócić z powrotem do swojego królestwa. Jest opisywany jako lekko „odurzony” ludzkimi skalaniami, tak więc potomkowie urodzeni z Dziaczung Karpo (Biały Garuda z Njö) zostali nazwani Njö. Tybetańskie słowo smyos pochodzi od oryginalnego słowa myos. Słowo myos dosłownie oznacza odurzony, a smyos dosłownie oznacza szalony. Od tamtej pory wielu członków linii Njö było także opisywanych jako demonstrujących spontaniczną mądrość oraz aktywności charakterystyczne dla urzeczywistnionych mistrzów (Mahasiddha), dlatego też dodano  do nazwy linii to wielowarstwowe w znaczeniu słowo Njö (smyos).

Njö Dziaczung Karpo poślubił księżniczkę rmu, Ding Mo Tsün Szö (rmu lcam ding mo btsun bshos), która sama była dakinią mądrości. Ich potomkowie nazywani byli Njö, a rodzinna linia przekazu odtąd znana była jako Palden Njörig lub Chwalebna Linia Njö.

Linia przekazu Njö

Potomkowie linii Njö w kolejności:

• Njö Dziaczung Karpo (smyos bya khyung dkar po) poślubiony z Mü Cam Ding Mo Tsün Szö
• Njö Dzie Tsenpo (smyos rje btsan po) poślubiony z Dongza Karmo
• Njö Senge Siakja (seng ge shakya) poślubiony z Mü Za Menmo Tsün Szö (rmu gza’ sman mo btsun bshos) miał czterech synów – Dra Khar Dzie, Dzie Phen, Jag Dzie and Gur Dzie
• Njö Dra Khar Dzie (smyos gra mkhar rje) miał dwóch synów – Thug Dzie and Zhang Nge
• Njö Zhang Nge (zhang nge)
• Njö Dri De (smyos ‚bri lde) – syn Zhang Nge
• Njö Dri Czung (smyos ‚bri chung)
• Njö Palgji Jönten (smyos dpal gyi yon tan)
• Njö Lopön Tshuljon (smyos slob dpon tshul yon)
• Njö Guru (smyos guru)
• Njö Lhaphen (smyos lha phan)
• Njö Thugjal (smyos mthu rgyal)
• Njö Lo Jönten Drag (smyos lo yon tan grags)
• Njö Tsang Dordże Lama (smyos gtsang rdo rje blama)
• Njö Palgji Senge (myos dpal gyi seng ge)
• Njö Nag Dragpa Pal (smyos nag grags pa dpal)- emanacja Dharma King    Asioka
• Njö Gjalła Lha Nangpa (smyos rgyal ba lha nang pa)
• Njö Taszi Łangcziug (smyos bkra shis dbang phyugs)
• Njö Dragpa Dordże (smyos zhig chen po grags pa rdor je)
• Njö Padma Dordże (smyos sgom chen po pad ma rdo rje)
• Njö Tön A Mi Kirti (smyos ston aa mi kirti)
• Njö Tön Dragpa Taszi (smyos ston grags pa bkra shis)
• Njö Tön Dragpa Rinczen (smyos ston grags pa rin chen)
• Njö Dragpa Özer (smyos grags pa ‚od zer) i Njö Dragpa Gjaltsen (grags pa rgyal mtshan)
• Nyo Dziö Bum Pal (‚jo bum dpal) – syn Njö Dragpa Gjaltsena
• Njö Phagpa Pal (smyos ‚phags pa dpal)
• Njö Sonam Dragpa (smyos bsod nams grags pa)
• Njö Döndrub Namgjal (smyos don ‚grub rnam rgyal)
• Njö Gönpo Tsełang (smyos mgon po tshe dbang)
• Njö Namgjal Lhündrub (smyos rnam rgyal lhun grub)
• Njö Tön Tsełang Dordże (smyos ston tshe dbang rdo rje) i Jum Tsering Buga (tshe ring bu dga’)
• Njö Künkhjen Dongag Tenzin (kun mkhyen mdo sngags bstan ‚dzin) ożeniony z Yum Dzie Rig Gö Dzom (rje rigs dgos ‚dzoms)
• Njö Sangdag Thrinle Lhündrub (gsang bdag ‚phrin las lhun grub) ożeniony z Jum Lhadzin (lha ‚dzin

Starsze zapisy historii rodziny zdają się wymieniać tylko męskich członków, którzy następowali po sobie jako kolejni zwierzchnicy klanu danego pokolenia. 

Linia przekazu Mindrolling

Druga z podwójnej linii przekazu Mindrolling to linia, która rozpoczyna się od ustanowienia siedziby Mindrolling w klasztorze Mindrolling w Draczi. Jest to nadal linia potomków Njö, która po założeniu Klasztoru Mindrolling, zyskała nazwę Linia Przekazu Mindrolling. Linia Przekazu Mindrolling wymienia kolejnych Triczienów. Termin Triczien dosłownie oznacza wielkiego dzierżyciela tronu, a dzierżyciel tronu klasztoru Mindrolling nazywany jest Mindrolling Triczien.

Linia Triczienów numerowana jest na dwa sposoby. Według “Historii Dharmy” Njosiul Khenpo Dziamjang Dordżego, Terdag Lingpa, syn Sangdag Thrinle Lhundruba, jest liczony jako pierwszy Mindrolling Triczien (w skrócie Tri). Jego młodszy syn Tri Rinczen Namgjal jest liczony jako drugi Mindrolling Triccien. Poniżej cały rodowód numerowany zgodnie z tym sposobem: 

1. Tri Czögjal Terdag Lingpa
2. Tri Rinczen Namgjal
3. Tri Gjurme Pema Tenzin
4. Tri Gjurme Thrinle Namgjal
5. Tri Gjurme Pema Łangjal
6. Tri Gjurme Sangje Künga
7. Tri Gjurme Jidzhin Łangjal
8. Tri Gjurme Deczien Cziogdrub 

Sukcesja synów zakończyła się na ósmym Mindrolling Triczienie  – Tri Gjurme Decien Czogdrub, któremu zabrakło syna mogącego kontynuować rodzinną linię. Wówczas to jedna z córek Tri Gjurme Decien Czogdruba, Mindrolling Dzietsyn Czimed Donden Dolma, poślubiła syna wielkiego odkrywcy term – Tertöna Rangriga, emanacji Terdag Lingpy. Jego syn, Pema Łangczien, wżeniwszy się w rodzinę Mindrolling został regentem (lub Tritsab). Tri Pema Łangczien jest liczony zatem jako dziewiąty Mindrolling Triczien natomiast jego syn z tego  małżeństwa, Tri Dondub Łangjal to dziesiąty Mindrolling Triczien. Tri Dondub Łangjal był ojcem Jego Świątobliwości Kjabdzie Mindrolling Trichena, naszego rdzennego Guru

9. Tri Pema Łangczien
10. Tri Dondrub Łangjal
11. Mindrolling Triczien Gjurme Kunzang Łangjal 

Jednak zgodnie z drugim, bardziej uznawanym sposobem numerowania Triczienów, najstarszy syn Terdaga Lingpy, Pema Gjurme Gjatso, jest uważany za drugiego Trichena. Z powodu przeszkód i negatywnych sił tamtych zwyrodniałych czasów Pema Gjurme Gjatso został zabity w młodym wieku przez mongolską armię Dzungari. Piastował jednak tron przez krótki okres pomiędzy parinirwaną Terdag Lingpy, a własnym odejściem. W ten sposób jego młodszy brat Drinczen Rinczen Namgjal został trzecim Mindrolling Triczienem. Zatem w tym sposobie numeracji, Pema Gjurme Gjatso jest drugim Triczienem linii przekazu. Tritsab Pema Łangczien, choć bardzo szanowany jako regent, który zachował całkowicie nienaruszoną głęboką tradycję Mindrolling podczas tego wrażliwego okresu w historii rodziny, nie jest uwzględniany w linii Triczienów. Tri Gjurme Deczien Czogdrub jest liczony jako dziewiąty Triczien a ojciec jego Świątobliwości Mindrolling Triczen Gjurme Kunzang Łangjala, Tri Dondub Łangjal, jest liczony jako dziesiąty Mindrolling Triczien, a sam Rinpocze jest jedenastym dzierżycielem tronu  Mindrolling.