Uczczenie parinirwany Kjabdzie Mindrollinga Triciena

Trzeciego dnia pierwszego miesiąca roku tygrysa (17 lutego 2010) cała sangha Mindrolling obchodziła trzecią rocznicę parinirwany Kjabdzie Mindrollinga Triciena Gjurme Künzanga Łangdziala. Minęły trzy lata, odkąd klejnot spełniający życzenia sanghi Mindrolling, Kjabdzie Mindrolling Tricien, odszedł w parinirwanę. Pielęgnujemy pamięć o naszym drogocennym Guru z głęboką tęsknotą i oddaniem. Sangha Mindrolling na całym świecie uczciła ten dzień intensywną praktyką i składaniem ofiar. W klasztorze Mindrolling w Indiach cała sangha zgromadziła się razem, aby odprawić intensywne rytuały Minling Wadżrasattwy. Również w Lotus Garden odbyła się całodzienna praktyka Wadżrasattwy.