Kjabdzie Taklung Tsetrul Rinpocze został Nową Głową Ningmapów

Z największą radością zawiadamiamy, że kjabdzie Taklung Tsetrul Rinpocze, w swojej ogromnej łaskawości, zgodził się przyjąć pozycję głowy Ningmapów.

Po odejściu w parinirwanę kjabdzie Trulshiga Rinpoczego, przedstawiciele głównych sześciu linii szkoły Ningma podczas audiencji u kjabdzie Dodrupczena Rinpoczego poprosili go o przyjęcie roli głowy Ningmapów. Z przyczyn zdrowotnych kjabdzie Dodrupczen Rinpocze odmówił.

Następnie prośbę tę przedstawiono kjabdzie Taklungowi Tsetrulowi Rinpocze. Jego Eminencja Seczen Rabdziam Rinpocze przewodniczył grupie przedstawicieli kilku klasztorów Ningma, w skład której weszli J.E. Kathog Gertse Rinpocze, J.E. Khenczen Rinpocze reprezentujący J.E. Khoczhena Rinpoczego, który nie mógł przybyć osobiście, Czcigodny Khenpo Dzimajang, reprezentujący J.E. Dzogczena Rinpocze, Czcigodny Khenpo Tsełand Gjatso, reprezentujący klasztor Paljul oraz Czcigodny Khenpo Guru, reprezentujący klasztor Namdrol Ling. W delegacji wzięli też udział Czcigodny Khenpo Sonam Tenphel oraz Pan Gjari Kalzang, będący przedstawicielami szkoły Ningma w Rządzie Tybetańskim na Uchodźstwie.

Po wielokrotnych prośbach kierowanych do kjabdzie Tsetrula Rinpoczego, Rinpocze wyraził zgodę, z właściwą sobie pokorą i humorem mówiąc, „Przyjęcie przeze mnie tej pozycji to tak, jakby pies otrzymał tytuł lwa. Podejmę się tej odpowiedzialności tylko pod warunkiem, że Seczen Rabdziam Rinpocze i Khoczen Rinpocze będą mi pomagali”.

Wszyscy w Mindrolling przyjęliśmy tę wiadomość z ogromną radością. Modlimy się o długie życie kjabdzie Taklunga Rinpocze i o to, by jego aktywność rozkwitała nieprzerwanie w dziesięciu kierunkach.