Parinirwana Kjabdzie Tengi Rinpoczego

Kjabdzie Tenga Rinpocze

Wiadomość od Jej Eminencji Dzietsun Khandro Rinpocze:

Sangha Mindrolling International z głębokim smutkiem zawiadamia o parinirwanie Kjabdzie Tengi Rinpoczego, który wycofał swoją świadomość 30 marca 2012 roku. Kjabdzie Tenga Rinpocze był wielkim, ukochanym nauczycielem, jednym z dzierżycieli czystej linii i mistrzów medytacji linii kagju. W 1986 roku Rinpocze wybudował nowy klasztor Bencien w Kathmandu, w którym spędził ostatnie dni swojego życia. Rinpocze służył także jako Dordże Lopon 16. Karmapie w Rumteku w Indiach przez 9 lat, po inwazji na Tybet w 1959 roku. Rinpocze także wiele podróżował, udzielając przekazów i nauczając drogocennej Dharmy Buddy niezliczonym uczniom, pracując niestrudzenie i nieustannie dla dobra czujących istot.

Dzietsun Khandro Rinpocze prosi, aby członkowie całej sanghi Mindrolling i Samten Tse na całym świecie w najbliższych dniach recytowali modlitwy i wykonywali ofiarowania w intencji tego wielkiego mistrza naszych czasów. Zgodnie z poleceniem Kjabdzie Tengi Rinpoczego, Kudung zostanie skremowany 18 maja 2012 roku. W tym momencie Kjabdzie Rinpocze wciąż przebywa w stanie Thugdam.

Przeczytaj również list Lamy Rinczena oraz oświadczenie klasztoru Bencien dotyczące parinirwany Kjabdzie Tengi Rinpoczego.