Jubileusz ośrodka Og Min Ogjen Mindrolling

golden-jubilee-graphic-kr

Korzeniem wszystkich nauk w Krainie Śniegów są Wczesne Przekłady Szkoły Ningma, zaś ich źródłem jest Og Min Ogjen Mindrolling, założone przez Wielkiego Króla Dharmy Terdaga Lingpę w 1646. Dzięki staraniom Cziögjala Terdaga Lingpy oraz wielkiego tłumacza Locziena Dharmashri, świat przyozdobiony został brzmieniem nauk Trzech Pojazdów. Nauki ośmiu Linii Praktyk w ogólności, oraz w szczególności kama, terma i linie głębokiego przekazu, zostały ożywione i ponownie rozkwitły poprzez swoją niezrównaną aktywność. Dlatego też, wielcy badacze oraz uczeni ogłosili Og Min Ogjen Mindrolling źródłem (chu go) i wszyscy sławią to miejsce jednym głosem.

Od momentu, kiedy dwaj bracia zapoczątkowali linię Mindrolling, utrzymywana ona była i przetrwała bez skazy, poprzez kolejne pokolenia dzierżawców wadżry linii Nyörig. Przez wieki, ich wysiłki nie tylko sprawiły, iż nauki Szkoły Ningma rozkwitły, ale przyczynili się oni także, w sposób bezinteresowny, do świetności innych szkół oraz linii przekazu. Tak więc, Og Min Ogjen Mindrolling zasłynęło jako niezwykle ważne centrum, w całym świecie buddyzmu tybetańskiego.

Mimo to, w wyniku działań brutalnych sił w 1959, Kraina Śniegów ucierpiała z powodu wielkiego zniszczenia i degeneracji. W tamtym czasie Rdzenny Guru oraz Pan Rodziny, Tricien Gjurme Kunzang Wangjal, wraz z Kjabdzie Khoczhenem Rinpocze oraz kilkoma asystentami, przybyli do Szlachetnej Krainy Indii.

Powiedziane jest, iż aktywność zwycięzców nie napotyka na żadne przeszkody, tak właśnie, dzięki oświeconej intencji oraz stosownym do chwili aktywnościom Triciena Gjurme Kunzanga Wangjala, wraz z przejawieniami jego doskonałej aktywności – Kjabdzie  Dzognangiem Rinpocze i Kjabdzie  Khoczhenem  Rinpocze oraz niewielką sanghą oddanych mnichów, Og Min Ogjen Mindrolling powstał na nowo, w północnej części Szlachetnej Krainy Indii, w Dehra Dun, czwartego dnia jedenastego miesiąca Tybetańskiego Roku Drewnianego Smoka 2091 [6 stycznia 1965]. Stopniowo, poprzez nieprzerwane nauki oraz praktykę, Dharma została na trwałe ugruntowana w Klasztorze Mindrolling w Indiach, i zgodnie z tradycją ustanowioną przez przeszłych dzierżawców linii Minling, czyste oraz kompletne metody obejmujące rytualną muzykę, śpiewy, tańce, tworzenie wizerunków mandali, melodie i tym podobne, przechowane zostały bez żadnych rozbieżności z tym, w jaki sposób rytuały te praktykowano w Mindrolling, w Tybecie. W ten sposób Og Min Ogjen Mindrolling w Indiach stanowi obecnie piękną, świętą ozdobę Buddhadharmy.

Dnia 6 stycznia 2015 minie pięćdziesiąt lat od założenia tego świętego, duchowego ośrodka, więc zgodnie ze zwyczajem naszych czasów i miejsca w którym żyjemy, od 4 do 9 stycznia  2015 odbędą się obchody Złotego Jubileuszu, mające uczcić to wydarzenie. Równolegle Ngagyur Nyingma College świętować będzie swój tegoroczny srebrny jubileusz.

Zwracamy się do wszystkich naszych patronów oraz osób oddanych Mindrolling, w różnych miejscach na świecie, a szczególnie do braci i sióstr w Dharmie, z Mindrolling, rozsianych po całym świecie, z prośbą o to, by przyłączyli się do nas i zaszczycili nas swoją radosną obecnością w czasie tych uroczystości.

Wasza w Dharmie,

Sangha Mindrolling

Czytaj zaproszenie na stronie Mindrolling International