Khandro Rinpocze

Jej Eminencja Mindrolling Dzietsun Khandro Rinpocze urodziła się w roku 1968 jako najstarsza córka Kjabdzie Mindrollinga Triciena Gjurme Kunzanga Łangdziala, jedenastego dzierżyciela przekazu słynnej linii Mindrolling. Linia Mindrolling jest jedną z sześciu głównych linii ningma w buddyzmie tybetańskim. Na przestrzeni historii wielu największych mistrzów przychodziło na świat w tej właśnie linii. W jej skład wchodziła także niezwykła linia wspaniałych mistrzyń, które jako wielkie nauczycielki i joginki były inspiracją dla przyszłych pokoleń. Ta niezwykła linia mistrzyń znana jest jako dzietsunma i stanowi jedną z najważniejszych cech tradycji Mindrolling. Dzietsunmy na przestrzeni lat były córkami różnych Mindrolling Tricienów, a linia ta wydała kilka spośród najznakomitszych i najbardziej inspirujących postaci w historii buddyzmu tybetańskiego. Począwszy od Dzietsun Mindziur Paldron (1699-1769), córki Czogjala Terdaga Lingpy (założyciela linii Mindrolling), aż po Khandro Rinpocze (1968 – ), córkę XI Mindrollinga Triciena, Mindrolling pielęgnuje nadzwyczajną tradycję żeńskich nauczycieli.

Kiedy Dzietsun Khandro Rinpocze miała dziesięć miesięcy, została rozpoznana przez Jego Świątobliwość XVI Gjalłanga Karmapę jako reinkarnacja wielkiej dakini Tsurphu, Khandro Ordzien Tsomo, partnerki XV Karmapy. Khandro Ordzien Tsomo słynęła w całym Tybecie jako jedna z najbardziej szanowanych i czczonych mistrzyń. Większość swego życia spędziła na odosobnieniu, a wszyscy nazywali ją Khandro Cienmo, czyli Wielką Dakinią. Dlatego też Dzietsun Khandro Rinpocze, będąc dzietsunmą w linii Mindrolling i tulku w linii kagju, jest dzierżycielką przekazu zarówno linii ningma, jak i kagju.

Dzietsun Khandro Rinpocze już we wczesnym dzieciństwie zaczęła otrzymywać nauki i przekazy od najbardziej szanowanych mistrzów tybetańskich, takich jak Kjabdzie Mindrolling Tricien, Kjabdzie Dilgo Kjentse Rinpocze, Kjabdzie Trulszig Rinpocze, Kjabdzie Taklung Tsetrul Rinpocze, Kjabdzie Tulku Ugjen Rinpocze i Kjabdzie Tenga Rinpocze.

Dzietsun Khandro Rinpocze od ponad siedemnastu lat udziela nauk na całym świecie, a szczególnie intensywnie naucza od roku 1992 w Ameryce Północnej, w Europie i w Azji. W roku 1993 Khandro Rinpocze założyła w Mussoorie, w Indiach, ośrodek odosobnieniowy Samten Tse. Samten Tse to realizacja wizji, jaką jest miejsce studiów i odosobnienia zarówno dla mniszek i mnichów, jak i dla praktykujących z Zachodu – miejsca, w którym uczniowie ze Wschodu i Zachodu żyją w harmonijnej wspólnocie i stosują nauki dharmy w swoim codziennym życiu.

Jako przewodnicząca Projektów Charytatywnych Samten Tse i Mindrolling International Rinpocze prowadzi projekty charytatywne i sponsoringowe, na przykład wspierające osoby starsze, projekty rozwoju kobiet tybetańskich, projekty pomocy dla młodzieży tybetańskiej, wspierające uczniów, rozwój klinik medycznych, projekt dotyczący walki z trądem, wspierania praktykujących na odosobnieniu, a także wiele innych projektów na rzecz rozwoju wspólnot. Rinpocze zarządza wszystkimi projektami charytatywnymi podlegającymi projektom Vajra Vidyadhara, Shri Dharma Sagara i Ayujana.

Rinpocze angażuje się także czynnie w sprawy klasztoru Mindrolling w Indiach. Dzietsun Khandro Rinpocze zaangażowała się też w zachowanie i rozwój autentycznej dharmy. Realizując tę aspirację, Rinpocze wsparła kilka spośród najznakomitszych przekazów buddyzmu tybetańskiego. Sponsorowała wszystkie przekazy Kamy, których udzielił Kjabdzie Taklung Tsetrul Rinpocze w latach 1997-1998 i całość Minling Czokhor (kompletny zbiór przekazów w ramach linii Mindrolling), którego udzielił Kjabdzie Trulszig Rinpocze w 2007 roku oraz Wielki Rinczen Terdzod, którego udzielił Kjabdzie Taklung Tsetrul Rinpocze w latach 2008-2009. We wszystkich tych przekazach, które miały miejsce w klasztorze Mindrolling w Indiach, wzięły udział tysiące tulku, mnichów i mniszek oraz uczniów z całego świata.

Dzietsun Khandro Rinpocze prowadzi wiele ośrodków i stowarzyszeń na całym świecie, w tym ośrodek odosobnieniowy Lotus Garden, który jest siedzibą Mindrolling International w Ameryce Północnej, Stowarzyszenie Samten Tse Francja, Samten Tse Niemcy, Samten Tse Grecja, Samten Tse Dania, Samten Tse Czechy i Samten Tse Polska.

W roku 2003 wydawnictwo Shambala Publications opublikowało książkę Rinpocze, zatytułowaną „Nasze cenne życie. Nauki buddyzmu tybetańskiego na ścieżce do oświecenia” (wyd. polskie: Rebis 2005). Od tego czasu książka została przetłumaczona na język niemiecki, polski, hiszpański, rosyjski, duński, mandaryński i norweski.

Dzietsun Khandro Rinpocze dzieli swój czas między nauczanie, osobiste odosobnienia i studia w Indiach oraz nauczanie i coraz większą ilość działań na rzecz Dharmy w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie Rinpocze: www.khandrorinpoche.org