Linia Mindrolling

Czogjal Rigdzin Terdag Lingpa i rodzinna linia Mindrolling

Wielka linia Mindrolling zwana jest również Palden Njorig. Tybetańska legenda ludowa mówi, że linia ta pochodzi od niebiańskich bogów – dewów. Jest to zatem jedna z linii lha-rig (rodziny dewów), które rozwijały się w Tybecie. W linii tej odrodziło się wielu wielkich mistrzów Tybetu takich jak Khedrub Don-Nga Tenzin czy Sangdak Trinle Lhundrub. Później, kiedy Czogjal Terdag Lingpa założył klasztor Og Min Ogjen Mindrolling w 1646 roku, linia zyskała nazwę Mindrolling. Aby jego wizja była kontynuowana, Terdag Lingpa ustanowił rodzinną linię przekazu.

Tradycyjnie w buddyzmie tybetańskim istnieją trzy typy linii przekazu:

  1. sKu rGyud – linia inkarnacji, taka jak linia tulku
  2. sLob rGyud – linia uczniów, taka jak linia Tilopy, Naropy, Marpy i Milarepy
  3. gDung rGyud –linia rodzinna

Rodzinna linia czy też linia krwi to taka, w której kolejną głową linii zostaje dziecko dzierżyciela linii. W buddyzmie tybetańskim istnieją dwie linie, które reprezentują ten właśnie system – linia sakja Sakja Trizinów oraz linia Mindrolling. A zatem linia Mindrolling trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, utrzymywana przez potomków Terdaga Lingpy do obecnego Mindrollinga Triciena.

Potomkowie Terdaga Lingpy kontynuują jego wizję

Potomkowie Terdaga Lingpy, wypełniając jego wizję, utrzymywali linię Mindrolling. Jego synowie, Pema Dziurme Gjatso i Gjalsej Drincien Rinczen Namgjal, oraz jego córka Dzietsun Mindziur Paldron, rozwijali linię Mindrolling, szeroko rozprzestrzeniając nauki. I choć wszyscy członkowie tej linii słyną ze swej pracy na rzecz szerzenia nauk Dharmy, pośród największych i najsłynniejszych byli Gjalse Drincien Rinczen Namgjal, Tricien Pema Łangjal, Tricien Sandzie Kunga, Do-Nga Tenzin Norbu, Dziampal Dełe Nima, Dzietsun Trinle Ciedron, Minling Khencien Rinpocze oraz Minling Ciung Rinpocze.

Tri Rab i Khen Rab

Choć każdy członek linii Mindrolling na wiele sposobów przyczynił się do rozwoju Dharmy, linia była przekazywana poprzez dwie główne gałęzie: linię tricienów zwaną Tri Rab, czyli dzierżycieli tronu, oraz khencienów zwaną Khen Rab, czyli dzierżycieli winaji. Najstarszy syn przyjmuje tytuł triciena (dzierżyciela tronu), najmłodszy zaś zostaje khencienem i utrzymuje linię winaji.