Projekty charytatywne

Organizacja charytatywna Samten Tse

Organizacja charytatywna Samten Tse (ang. Samten Tse Charitable Society, STCS) powstała w roku 1993 pod przewodnictwem Kjabdzie Mindrollinga Triciena, Dzietsun Khandro Rinpocze i Dzietsun Decien Paldron. Jej misją jest wspieranie projektów charytatywnych i innych organizacji, które działają na rzecz poprawy warunków życia społeczności w Indiach, Tybecie i regionie Himalajów oraz wspieranie rozwoju Dharmy Buddy w poszczególnych społecznościach, dużych i małych.

Od momentu powstania STCS Mniszki z  Samten Tse pracują w jednej ze społeczności wspieranych przez projekt.realizuje swoją misję udzielając pomocy setkom ludzi i wielu organizacjom: pomaga im w rozwoju, dostarcza żywność i lekarstwa, zapewnia opiekę zdrowotną i edukację, sponsoruje poszczególne osoby i klasztory, a także wspiera organizacje pomocowe. Obecnie Samten Tse Charitable Society działa pod egidą organizacji Mindrolling International i służy pomocą w realizacji wszystkich działań charytatywnych tej organizacji w ramach grup projektów:

Samten Tse Charitable Society jest zarejestrowana jako prywatna organizacja non profit w ośmiu krajach: w Indiach, USA, Francji, Grecji, Niemczech, Czechach, Polsce i Danii. O kierunkach rozwoju organizacji decydują: Dzietsun Khandro Rinpocze, Dzietsun Decien Paldron i zarządy w poszczególnych krajach.

Samten Tse Charitable Society poszukuje sponsorów, których darowizny pomogłyby w realizacji powyższych projektów. Prosimy o rozważenie możliwości przekazywania miesięcznych dotacji lub jednorazowej darowizny na wsparcie tych inicjatyw. Jeśli chcesz przekazać dotację lub uzyskać więcej informacji o Samten Tse Charitable Projects, zapraszamy na stronę mindrollinginternational.org.

Obecnie najwięcej uwagi skupiają projekty renowacji klasztoru Mindrolling, budowy sal lekcyjnych dla młodych mnichów oraz rozbudowa kliniki medycznej kampusu Mindrolling.

Renowacja Mindrolling

Klasztor Mindrolling w Indiach słynie w świecie dzisiejszej dharmy jako linia przekazu, miejsce w pełni oddane dharmicznym aktywnościom oraz jako ośrodek zachowujący doktrynę drogocennej, tajemnej wadżrajany. Jego budynki, świątynie i biblioteki mieszczą w sobie wielkie skarby Mindrolling – w tym drogocenne autentyczne nauki, tanki i malowidła ścienne. Klasztor zapewnia również schronienie dla setek mnichów całkowicie oddanych praktyce i studiom dharmy.

W Mindrolling odbywają się obecnie renowacje i gruntowna odbudowa mająca na celu naprawę szkód wyrządzonych przez trzęsienia ziemi oraz przez obficie padające przez wiele lat deszcze.

Projekt renowacyjny stał się możliwy dzięki intensywnym wysiłkom pozyskiwania funduszy. W jego zakres wchodzi renowacja Wielkiej Stupy Pokoju na Świecie oraz frontowej i tylnej elewacji głównego klasztoru, renowacja wszystkich pomieszczeń mieszkalnych dla mnichów w tym zainstalowanie nowych drzwi i okien, naprawy instalacji elektrycznej, odbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy wszystkich podłóg we wszystkich budynkach oraz budowa dodatkowej przestrzeni mieszkalnej dla ciągle rosnącej liczby mnichów.

Kolejny etap projektu będzie obejmował naprawę dużej części dachu nad głównym klasztorem oraz dalsze renowacje pokojów mnichów w świątyni wciąż uszkadzanych w wyniku obfitych deszczy monsunowych.

Dodatkowe Sale Lekcyjne dla Młodych Mnichów Klasztoru Mindrolling

Kolejny projekt Organizacji Charytatywnej Samten Tse (STCS) ma wspomóc klasztor budową nowych sal lekcyjnych szkoły młodych mnichów w Mindrolling.

190 mnichów na różnych etapach edukacji uczy się w zaledwie trzech salach. Ci młodzi, zdolni mnisi potrzebują odpowiednich pomieszczeń, aby uchronić się przed złą pogodą i innymi trudnościami związanymi z lekcjami odbywającymi się pod gołym niebem. Potrzebna jest również nowoczesna sala komputerowa.

Ta bardzo ważna rozbudowa wymaga dodania kolejnego, trzeciego piętra do istniejącej dwukondygnacyjnej szkoły.

Rozbudowa Kliniki Medycznej Kampusu Mindrolling

Klinika Medyczna znajdująca się na terenie Kampusu Klasztoru Mindrolling służy 400 mnichom i setkom członków społeczności z pobliskiej kolonii tybetańskiej. Niestety klinika ta jest dramatycznie mała, a co się z tym wiąże jest w stanie przyjmować pacjentów jedynie jako ambulatorium. Utrudnia to kontrolowanie i powstrzymywanie chorób zakaźnych oraz zapewnianie długotrwałej medycznej opieki osobom poważnie lub przewlekle chorym. W rezultacie chorzy mnisi często muszą wracać do domów rodzinnych, aby otrzymać właściwą opiekę.

Organizacja Charytatywna Samten Tse (STCS) zamierza umożliwić rozbudowę kliniki medycznej, utworzenie nowych pomieszczeń oraz zaplecza dla należytej, nowoczesnej opieki zdrowotnej i usług hospitalizacyjnych.

Darowizny

Darowizny na działalność charytatywną Samten Tse Cheritable Society można przekazać za pomocą PayPal lub przesyłać na konto fundacji Mani:

Nr rachunku: 74 2490 0005 0000 4520 4747 2136
Fundacja Mani
Srzelecka 41/5
61-846 Poznań

W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać: „Darowizna – projekty charytatywne Samten Tse”.