Dzietsün Decien Paldrön

Mindrolling Dzietsün Decien Paldrön urodziła się w mieście Kalimpong, w Indiach. Jej rodzicami byli Kjabdzie Mindrolling Tricien i Mindrolling Sangjum Kushog. W ścisłej współpracy ze swoją siostrą, Mindrolling Dzietsün Khandro Rinpocze, koordynuje Ona działalność Dharmaśri Group.

Dokonane przez Dzietsün Decien Paldrön pierwsze na Zachodzie tłumaczenia wielkich term Jej przodka, Ciögjal Terdag Lingpy, na język angielski to osiągnięcie o znaczeniu historycznym. Sangha Mindrolling ma wyjątkowe szczęście, praktykując te niezwykłe sadhany co roku oraz otrzymując od Dzietsünli  instrukcje dotyczące liturgii i aspektów rytualnych każdej z nich.

W 2012, a następnie w 2014 roku, Dzietsün Decien Paldrön i jej mąż, Kunda Britton Bosarge, zostali rodzicami najpierw Dzietsün Gautami Thrinle Czodron, a potem Dungse Dzigdral Garłand Dondrub Łangjal Rinpoczego– pierwszych przedstawicieli trzynastego pokolenia Mindrolling. Pomimo obowiązków związanych z wychowaniem dwójki małych dzieci, Dzietsünla nadal intensywnie pracuje  i kieruje, między innymi, działaniami Dharmaśri, mającymi na celu zachowanie dziedzictwa i linii przekazu Mindrolling.

Każdego roku Dzietsünla dzieli swój czas między Klasztor Mindrolling i Mindrolling Lotus Garden.