Plan spotkań i kursów na okres letni

Drodzy przyjaciele w Dharmie!

Nastąpiła zmiana terminu części drugiej cyklu wykładów Dzietsün Khandro Rinpocze na temat Listu do Przyjaciela. W dalszej perspektywie będzie wyjaśnione Ngondro oraz Guru Joga Guru Rinpoczego skomponowana przez Wielkiego Tertona Terdak Lingpę i również będzie kontynuacja cyklu Wielki Rydwan. 

Najbliższe spotkania:

06-08 sierpnia, 13-15 sierpnia, 20-22 sierpnia, cześć druga cyklu List do Przyjaciela.

03-05 września, Guru Joga Guru Rinpoczego lub nauki i praktyka Ngöndro Ati Zabdön.

Szczegóły spotkań jak i warunki uczestnictwa będą podawane oddzielnie z pewnym wyprzedzeniem w formie e-mail.

Zapraszamy do wspólnych spotkań i do wspólnej praktyki!